Turn, dans og gym x

Høyenhall gymnastikkforening tilbyr breddepartier for barn i turn og tropp (rytme og akrobatikk), samt GymX Cardio Pulse og GymX Zumba for voksne. Treningene foregår i Høyenhallen.


Kunne du tenke deg å være i aktiv Høyenhall gymnastikkforening?

Da hører vi svært gjerne fra deg!

Hilsen oss i valgkomiteèn

Frid Ane Møster, leder, tlf. 95 94 02 93

fridane@hotmail.com

Erling Turtum, tlf. 91 60 91 03

erlingot@msn.com


Trening for barn og voksne