Årsmøte for 2021

Høyenhall Gymnastikkforening avholder årsmøte for 2021.

Tidspunkt: Tirsdag 29. mars 2022 kl. 20.00.-22.00
Sted: digitalt på TEAMS (lenke til møtet)
Link til invitasjon og sakspapirer finner du her

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under referat
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Registering av fremmøtte medlemmer
 4. Årsmelding 2021
 5. Revidert regnskap 2021
 6. Innkomne forslag og saker
 7. Forslag budsjett 2022
 8. Valg av styret a) leder, b) barnas representant, c) vara, d) sekretær.
 9. Valg av 2 revisorer
 10. Valg av representanter til: Idrettsting og Idrettsstyre
 11. Valg av valgkomité: valg for 2022

Innkallingen til årsmøtet blir lagt ut senest 01.03.21 på foreningens hjemmeside og andre sakspapirer blir lagt ut senest en uke før møtet.

Forslag fra medlemmer til årsmøtet må innleveres skriftlig til styret ved leder Anders Stenstad, anders.stenstad@odinfond.no, eller furuveien 4, 0667 Oslo, senest 15.03.21 – to uker før årsmøtet
den 29. mars.