Årsmøte – 14. april

Høyenhall gymnastikkforening holder årsmøtet 14. april klokken 20:00. (ikke 24. mars som først annonsert.)

På grunn av situasjonen vi er i med Corona-viruset, blir årsmøtet arrangert digitalt. Det vil si at vi holder årsmøtet som et åpent nettmøte. Alle er fortsatt velkomne, men for å stemme må man være medlem i foreningen og over 16 år.

Sakspapirene finner du her.

På årsmøtet står også noen av styrevervene på valg. Hvis du ønsker å engasjere deg i Høyenhall gymnastikkforening, setter valgkomiteen stor pris på om du tar kontakt og viser interesse. Vi trenger en ny kasserer og en medlemsansvarlig. For en beskrivelse av vervene og hva det innebærer av praktisk arbeid, kan valgkomiteen kontaktes.  

Valgkomiteen kan kontaktes:

Frid Ane Møster, 959 40 293, fridane@hotmail.com

Erling Turtum, 916 09 103, erlingot@msn.com