All posts by Hoyenhall

Årsmøte for 2021

Høyenhall Gymnastikkforening avholder årsmøte for 2021.

Tidspunkt: Tirsdag 29. mars 2022 kl. 20.00.-22.00
Sted: digitalt på TEAMS (lenke til møtet)
Link til invitasjon og sakspapirer finner du her

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under referat
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Registering av fremmøtte medlemmer
 4. Årsmelding 2021
 5. Revidert regnskap 2021
 6. Innkomne forslag og saker
 7. Forslag budsjett 2022
 8. Valg av styret a) leder, b) barnas representant, c) vara, d) sekretær.
 9. Valg av 2 revisorer
 10. Valg av representanter til: Idrettsting og Idrettsstyre
 11. Valg av valgkomité: valg for 2022

Innkallingen til årsmøtet blir lagt ut senest 01.03.21 på foreningens hjemmeside og andre sakspapirer blir lagt ut senest en uke før møtet.

Forslag fra medlemmer til årsmøtet må innleveres skriftlig til styret ved leder Anders Stenstad, anders.stenstad@odinfond.no, eller furuveien 4, 0667 Oslo, senest 15.03.21 – to uker før årsmøtet
den 29. mars.

Juleavslutning 7. desember 2022

Endelig er det tid for juleavslutning med foresatte på tribunen i vanlig treningstid. Det blir oppvisning, så dere får muligheten til å se hva deltagerne har trent på dette semesteret. Selvsagt blir det medaljeutdeling til slutt.

Deltagerne skal ha på seg forenings t-skjorte, turndrakt eller en blå t-skjorte. Valgfri underdel og antisklisokker. Husk vannflaske og strikk i langt hår.

Registrering i hallen før timen starter. Møt opp 5 – 15 minutter før timen starter avhengig om du skal skifte.

Meld av i Spond hvis du ikke kan delta. Bli hjemme hvis du ikke er i form.

Velkommen!

Påmelding vinter/vår 2022

a) Alle kan nå melde seg på det/de partiene de går på nå.

b) Fra 6. desember kan de bytte parti.

c) Fra 12. desember så legges ledige plasser ut til nye medlemmer.

Linker legges ut i Spond frem til 12. desember da legges alle linker ut offentlig.

Minner om at alle må melde seg på det partiet man ønsker å gå på til neste år. Ingen blir automatisk flyttet over. Ønsker du ikke å fortsette så send e-post med utmelding til medlem@hoyenhallgymnastikkforening.no

GymX og veien videre

Styret i Høyenhall gymnastikkforening har besluttet å avvikle treningstilbudet for voksne fra 1. januar 2022. Tilbudet fortsetter i Manglerud gymnastikksal under ledelse av Monica Flognes i Høyenhall Aerobic. 

Våre voksne medlemmene har vært en betydelig del av foreningen siden oppstarten, men presset på flerbrukshaller i Oslo har ført til innstramminger i regelverket for tildeling av halltid. Halltid før kl 20.00 er forbeholdt barn, og etter 20.00 er det forbeholdt aktiviteter for voksne som trenger flerbrukshall. Gym X / Aerobic / Gruppegymnastikk får dermed ikke lenger tildelt tid i Høyenhallen. 

Dette semesteret samarbeider vi med Høyenhall Aerobic om trening i Manglerud gymnastikksal. Våre nåværende medlemmer må heretter ta kontakt med Monica Flognes for innmelding i Høyenhall Aerobic. Monica har tenkt til å fortsette en god stund til og ønsker alle treningsglade voksne er velkomne til å trene aerobic og zumba med henne til en rimelig penge! 


Kontakt Monica: monica.flognes@gmail.com

Påmelding høst 2021

Påmelding for høstens partier 2021 har åpnet! Følg lenken her for melde på ønsket parti. Årsklassene gjelder skoleåret 21/22.

Treningstider tirsdager

16.00-16.55 Turn – REV (1-2 kl)

REV er basisøvelsene i Idrettens Grunnstige 1. REV skal fokusere mer på aktivitet enn på teknikk. REV og GAUPE (på torsdag) har samme innhold.

16.00-16.55 Turn – TIGER A (3-4 klasse)

TIGER går fra basis til de mer avanserte øvelsene i Idrettens Grunnstige 1. TIGER A har samme innhold som TIGER B på torsdager, og det blir mulig å melde seg på to dager i uken senere.


17.00-17.55 Turn – EKORN A (4-6 år)
17.00-17.55 Turn – EKORN B (4-6 år)

Ekorn er gymlek for barn i barnehagealder. Introduksjon til turn. Ekorn A går i store delen og Ekorn B i lille delen av hallen. Elles samme tid og innhold.

18.00-18.55 Turn – ULV (1-2 kl)

ULV er basisøvelsene i Idrettens Grunnstige 1. Dette er et ekstra parti satt opp dette semesteret pga stor pågang på Rev og Gaupe.

Medlemmene våre i 1. – 2. klasse kan velge om de ønsker å gå på Rev, Gaupe eller Ulv. Det er ikke meningen å gå på flere enn ett parti.

ULV skal fokusere mer på aktivitet enn på teknikk. ULV, REV og GAUPE (på torsdag) har samme innhold.

18.00-18.55 Turn – JAGUAR (5-6 klasse)

JAGUAR går fra basis øvelsene til de mest avanserte øvelsene i Idrettens Grunnstige 1.

18.00-18.55 Turn – LEOPARD (7-10 klasse)

LEOPARD er basisøvelser i Idrettens Grunnstige 2 (som er mer avanser enn Idrettens Grunnstige 1)

Treningstider torsdager

16.00-16.55 Turn – EKORN C (4-6 år)

Ekorn er gymlek for barn i barnehagealder. Introduksjon til turn. Ekorn A går i store delen og Ekorn B i lille delen av hallen. Elles samme tid og innhold.

16.00-16.55 Turn – TIGER B (3-4 klasse)

TIGER går fra basis til de mer avanserte øvelsene i Idrettens Grunnstige 1. TIGER C har samme innhold som TIGER A på tirsdager og TIGER B, og det blir mulig å melde seg på to dager i uken senere.

17.00-17.55 Turn – GAUPE (1-2 klasse)

GAUPE er basisøvelsene i Idrettens Grunnstige 1. GAUPE skal fokusere mer på aktivitet enn på teknikk. GAUPE og REV (på tirsdag) har samme innhold.

17.00-17.55 Turn – PANTER (videregående)

PANTER er for de videregående i Idrettens Grunnstige 2. Dette er for dem som ønsker litt ekstra utfordring og skal trene på stift, flikk flakk og salto i ulike varianter på airtrack og trampett. Mange av som gikk på Leopard og Jaguar er klare for Panter hvis de ønsker det.

18.00-18.55 Turn – TIGER C (3-4 klasse)

TIGER går fra basis til de mer avanserte øvelsene i Idrettens Grunnstige 1. TIGER C har samme innhold som TIGER A på tirsdager og TIGER B, og det blir mulig å melde seg på to dager i uken senere.

18.00-18.55 Turn – JAGUAR (5-6 klasse)

JAGUAR går fra basis øvelsene til de mest avanserte øvelsene i Idrettens Grunnstige 1.

18.00-18.55 Turn – LEOPARD (7-10 klasse)

LEOPARD er basisøvelser i Idrettens Grunnstige 2 (som er mer avanser enn Idrettens Grunnstige 1)Medlemsavgift

Kjære medlem!

Du mottar i disse dager en e-post fordi du er medlem eller foresatt til et medlem i Høyenhall gymnastikkforening.
Hvis du / ditt barn ikke ønsker å være medlem må du sende e-post merket “utmelding” til medlem@hoyehnallgymnastikkforening. 

Den pågående pandemien forhindret den planlagte oppstarten 5. januar 2021. Nå er det er gledelig å registrere at enkelte partier har kunnet avholdt 4 treninger innendørs. Styret har derfor besluttet å starte innkrevingen av medlemskontingenten for 2021.

Medlemskontingent 2021 (undret fra 2020): 

Barn: kr 200 (til 16 år)

Voksen: kr 300 (fra og med 16 år)

Betales med Visa / Mastercard ved innlogging i medlemsregisteret Weborg. Eller ved å følge informasjon i e-post neste uke. Send e-post dersom du får tekniske problemer.  

Beløpet gjelder for hele 2021.

Hvem er betalende medlemmer?:

Barn:
– Alle deltagere på våre barnepartier i turn må være medlem i foreningen.
– Alle trenere på våre partier

Voksne:

– Alle med verv i foreningen (styret, valgkomite)
– Alle trenere på våre partier
– Alle deltagere på våre partier for voksne

Hvem skal ikke betale:

– Foresatte som er registrert i medlemsregisteret Weborg, men hverken har verv eller trener på ett av våre partier skal ha medlemskap “Foresatt” og skal ikke betale. 

– Deltagere som står på venteliste (som ikke allerede er medlemmer)

Hva vil det si å være medlem:

– Foreningen må betale avgifter per medlem til Norges Gymnastikk- og Turnforbund

– Foreningen må betale avgifter per medlem til Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets

– Foreningen må betale Treneravgift per trener. 

Disse avgiftene dekker medlemskap og forsikringer. For eksempel dersom en deltaker eller trener skader seg. 

– Foreningen mottar diverse støtteordninger per medlem. 

Støtteordningene dekker ca 50% av våre utgifter, og er en forutsetning for de lave treningsavgiftene.

Treningsavgiften:

Denne avgiften er per kurs og skal betales ved påmelding. Alle som nå deltar på barnepartiene betalte (skal ha betalt) denne da de fikk plass på kurset. 


Nye medlemmer per desember 2020:  
Deltagere som meldte seg inn i desember 2020 fikk dessverre en regning på medlemsavgiften for 2020. De det gjelder vil få refundert denne avgiften og må betale medlemsavgiften for 2021. Det er registreringen i medlemsregisteret og den automatiske tellingen av betalende medlemmer som gjør at vi må løse det på denne måten.

Unntak 2021:

Det er fortsatt ikke tillatt å arrangere gruppetreninger for voksne i Oslo. Våre voksne deltagere kan derfor vente med å betale medlemsavgiften.

Betalingutfordringer?: 

Foreningen ønsker å gi tilbud til alle barn uavhengig av familiens økonomi. Ta kontakt på e-post til medlem@hoyenhallgymnastikkforening.no dersom du trenger støtte til medlemsavgift, kursavgift eller treningstøy.

Vinter / vår 2021
Styret besluttet i januar å forlenge vintersemester mot sommerferien. Vanligvis avslutter vi semesteret før 17. mai, men styret ønsker å tilby kompensasjon for tapte treninger i januar ved å utvide semesteret frem mot skolens sommerferie. 

Sportslig hilsen 
Styret i Høyenhall gymnastikkforening

Smittevernregler

På grunn av den vedvarende situasjonen rundt Covid-19 og koronaviruset, følger vi de samme smittevernreglene som før jul:

 • Redusert kapasitet i hallen. Maksimalt 40 påmeldte per time.
 • Desinfisering av apparater mellom hvert parti.
 • Foresatte kan ikke oppholde seg i hallen under trening. Alle må vente utenfor.

Reglene lages av Undervisningsbygg og Oslo Idrettskrets, og håndheves av Tunet IBK. Vi har ingen påvirkning på disse beslutningene, men forholder oss lojalt til det som blir bestemt.

Påkledning under trening

Foreningen har designet egne antisklisokker og skjorte og standardisert på en turndrakt med shorts. Alt er frivillig. Antisklisokker er viktig, men det er frivillig om dere vil kjøpe våre eller andre antisklisokker eller gymsokker. Barbeint er også greit. På avslutningene pleier vi å bruke t-skjorte og/eller turndrakt.

Sokker (45kr) og t-skjorter (130kr i bomull) kan kjøpes på nesten hver trening. Ta kontakt med smittevernsamvarlige i Høyenhallen om ingen fra styret er tilgjengelig. Betales med Vipps. #70347 Drakter bestilles av jo@schumannlydbureau.com Oppfordrer til å selge / kjøpe brukt.

Påmelding 2021

Hei,

Semesteret er snart over og det er på tide å melde på kurs for vinter / vår semesteret. Det har vært en annerledes høst, men styret og trenere er glade for at vi i hovedsak har kunnet gjennomføre våre treninger som planlagt.

Inntil videre beholder vi samme oppsett og rutiner for vinter / vår 2021. 

Alle våre medlemmer må gjøre ett av to:
a) Melde på ønsket kurs med link til weborg. Online betaling.
b) Melde ut av foreningen ved å sende mail medlem@hoyenhallgymnastikkforening.no

Link til partiet:  https://hoyenhallgymnastikkforening.weborg.no/event/32

Medlemsregisteret vi benytter tillater ikke å kopiere deltagere mellom aktiviteter og vi må lage nye aktiviteter for det nye året. Derfor må vi dessverre be dere om å melde deltakerne på partiet for vinter / vår 2021.  

Hvordan melde på:
– klikk på linken
– logge inn (klikk på glemt passord og få det tilsendt på e-post) 
– fylle ut et skjema som er nesten ferdigutfylt
– betale med Visa / Mastercard.

Plassen er sikret når betalingen er gjennomført. Beløpet refunderes om deltageren meldes av kurset før kursstart i januar. Medlemsavgiften på kr 200 kommer i tillegg på e-post i januar. 

Deltagere på partiet har førsterett i flere dager, så det haster ikke. Likevel vil vi oppfordre å gjøre det så snart som mulig så det ikke blir glemt for da kan man risikere å miste plassen sin til en på venteliste eller ett nytt medlem. 

Her er fristene: 
1. des – åpner for deltagere på kurset. Må logge inn.

7. des – mulig å melde på et annet parti for samme aldersgruppe.

12. des – de som sto på venteliste får mulighet til å melde seg på hvis det er ledige plasser igjen. 

15. des – åpner vi for nye medlemmer. De får plassene som er igjen eller kommer på venteliste. 

Vi håper å se alle våre deltagere igjen i 2021. 

Ønsker alle en riktig god jul og godt nytt år!

Hilsen
Annette på vegnet at styret og trenere
http://www.hoyenhallgymnastikkforening.no/

Juleavslutning

Hei

I år blir det en annerledes juleavslutning. På grunn av korona og smittevernreglene i Oslo, kan vi ikke ha tilskuere i hallen når våre barn har oppvisning før jul. Så i år vil vi live streame juleavslutning gjennom Joymo. Hvert parti vil ha sin egen oppvisning, og lenke til den aktuelle oppvisningen blir sendt til foresatte i Spond.

For å bruke Joymo sin plattform for live sending, er vi nødt til å ta betalt en minstepris på 29,- når dere logger dere inn for å se. Dere vil da ha muligheten til å se sendingen live eller i opptak i et år før det blir slettet. Da kan dere se på opptaket med barn og familie når man forhåpentligvis møtes i julen.

Vi beklager kort varsel for de første partiene, men løsningen kom først på plass i går. Tidene for når partiene har juleavslutning er:

Torsdag 3. desember:

kl 16.00 – 16.55 – Turnpartiet Jaguar
kl 17.00 – 17.55 – Turnpartiet Tiger B

Tirsdag 8. desember:

kl 16.00 – 16.55 – Turnpartiet Tiger A
kl 17.00 – 17.55 – Turnpartiet Ekorn A
kl 18.00 – 18.55 – Turnpartiet Panter

Torsdag 10. desember:

kl 16.00 – 16.55 – Turnpartiet Tiger C og Leopard
kl 17.00 – 17.55 – Turnpartiet Gaupe

Tirsdag 15. desember:

kl 16.00 – 16.55 – Turnpartiet Rev
kl 17.00 – 17.55 – Turnpartiet Ekorn B
kl 18.00 – 18.55 – Turnpartiet Ulv

Har dere spørsmål om pålogging, personvern eller annet dere lurer på i forbindelse med årets juleavslutning, kan dere kontakte Svein Lekve på telefon 926 88 235 eller e-post sveinlekve@hotmail.com

Vi i styret håper alle får en så fin juleavslutning som situasjonen tillater og vi ønsker dere en riktig god jul.