Foreldremøte

Tirsdag 8. oktober blir det foreldremøte i Høyenhall gymnastikkforening. Her vil vi informere om høstens treninger, veien videre for Høyenhall gymnastikkforening og svare på spørsmål.

For foreldre som har barn på partier klokken 16:00 og 17:00, vil foreldremøtet avholdes 17:15 – 17:45.

For foreldre som har barn på partier klokken 17:00, vil foreldremøtet avholdes 18:30 – 18:00.