Informasjon Covid-19

På grunn av situasjonen rundt Covid-19 og koronaviruset, er vi nødt til å kutte antall deltagere på våre partier. Reglene i Høyenhallen fører til at vi kun kan ha maksimalt 40 påmeldte per time. Normalt har vi 80, så vi er tvunget til å halvere kapasiteten.

Foresatte

Det er ikke lov for foresatte å oppholde seg i hallen under trening. Alle må vente utenfor.

Reglene lages av Undervisningsbygg og Oslo Idrettskrets, og håndheves av Tunet IBK. Vi har ingen påvirkning på disse beslutningene, men forholder oss lojalt til det som blir bestemt.

Per dags dato har vi ikke noe mer informasjon å dele med dere.

Nye medlemmer

På grunne av den situasjonen vi er i med redusert kapasitet, har vi ingen mulighet til å åpne for nye medlemmer. Så inntil vi har en bedre oversikt over situasjonen, vil påmelding være stengt. Vi beklager at situasjonen ikke tillater flere barn på turningen, men har dessverre per nå ingen ledige plasser å tilby.