Innkalling til årsmøte 2019 – 26. februar

Årsmøte i Høyenhall gymnastikkforening 
Tid: Tirsdag 26. februar 2019 kl. 20.00 Sted: Furuveien 4, Anders Stenstad 

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under referatet
2. Godkjenning av innkalling og saksliste     
3. Registrering og godkjenning av frammøtte medlemmer
4. Årsmelding 2018
5. Revidert regnskap 2018 og revisjonsberetningen
6. Innkomne forslag og saker
7. Forslag til budsjett 2019
8. Valg til styret a) leder, b) kasserer, c) 1 styremedlem, som representerer barna, d) sekretær, e) nettansvarlig, f) vararepresentant, valg av 2 revisorer, valg av representanter til ting.
Styrets forslag til valgkomite 2019-2020: leder, 2 representanter og vararepresentant.

Sakspapirer til møtet blir tilgjengelige på nettsiden senest en uke før årsmøtet. Forslag fra medlemmer til årsmøtet må innleveres skriftlig til styret ved leder Anders Stenstad: anders.stenstad@odinfond.no eller Furuveien 4, 0678 Oslo, senest to uker før årsmøtet, 11. februar 2019. 

Hilsen fra Styret for Høyenhall gymnastikkforening