Innmelding

Påmelding av nye medlemmer åpent

For å finne riktig parti og melde seg inn, følg disse lenkene:

Der finner du tider, aldersgruppe og en beskrivelse av partiene. Du kan også se om det er ledige plasser på partiet du ønsker. Ved å trykke på lenken til registrering kommer du til en ny side. Merk at selv om det på denne siden etter hvert står 0,- kroner, vil det komme faktura i etterkant. Informasjon om treningsavgift finner du her 

Overføring til nytt medlemsregister:
Alle våre medlemmer er blitt overført til nytt medlemsregister, og vil etter hvert motta påloggingsinformasjon. Det er hvert medlem sitt ansvar å holde adresser og e-post oppdatert til enhver tid.

Betaling i 2021:
Den største endringen er hvordan betalingen gjennomføres. I januar sendes det ut faktura for medlemsavgiften for 2020 og treningsavgiften for våren 2020. Betalt kursavgift gir bekreftet plass på partiet. Faktura betales nå med VISA eller Mastercard og blir direkte oppdatert i medlemsregistret. Vi slipper fra nå av å vente på at betaling med KID synkroniseres med bankene. (Økonomi skal fortsatt ikke være et hinder for å trene hos oss så vi vil fortsette å støtte dem som trenger det.)

Ventelister i 2021:
En annen forandring er at tilbud om plass til medlemmer på venteliste går automatisk ut når det blir en plass ledig. Tilbudet må aksepteres i løpet av 24 timer ellers går plassen videre til neste på listen. Akseptering gjøres med betaling.
Vårt mål er å videreføre ventelistene fra høsten til våren i korrekt rekkefølge.

Spond:
Vi fortsetter å bruke Spond til oppmøteregistrering, informasjon og kommunikasjon med medlemmer og foresatte. Weborg kommer med en løsning som kan erstatte Spond på sikt.

Vi håper at så mange som mulig blir med oss inn i et nytt, spennende år!

Hilsen Styret og Trenere i Høyenhall gymnastikkforening

Trening for barn og voksne