Innmelding

Det er for tiden ikke mulig å melde seg inn i foreningen eller melde seg på parti. Vi bytter medlemsregister og åpner igjen for nye medlemmer når det er gjennomført.

2020 – Nytt medlemsregister:
Styret har valgt Weborg som nytt medlemsregister fra 01.01.2020. Med store foreninger i spissen som Njård og Osloturn føler vi at det er et riktig valg. Weborg er godkjent av NIF.

Overføring til nytt medlemsregister:
Alle våre medlemmer blir overført fra Mysoft til Weborg av oss i disse dager og vil etterhvert motta påloggingsinformasjon. Det er hvert medlem sitt ansvar å holde adresser og e-post oppdatert til enhver tid.

Betaling i 2020:
Den største endringen er hvordan betalingen gjennomføres. Den 01.01.2020 sendes det ut faktura for medlemsavgiften for 2020 og treningsavgiften for våren 2020. Betalt kursavgift gir bekreftet plass på partiet. Faktura betales nå med VISA eller Mastercard og blir direkte oppdatert i medlemsregistret. Vi slipper fra nå av å vente på at betaling med KID synkroniseres med bankene. (Økonomi skal fortsatt ikke være et hinder for å trene hos oss så vi vil fortsette å støtte dem som trenger det.)

Ventelister i 2020:
En annen forandring er at tilbud om plass til medlemmer på venteliste går automatisk ut når det blir en plass ledig. Tilbudet må aksepteres i løpet av 24 timer ellers går plassen videre til neste på listen. Akseptering gjøres med betaling.
Vårt mål er å videreføre ventelistene fra høsten til våren i korrekt rekkefølge.

Spond:
Vi fortsetter å bruke Spond til oppmøteregistrering, informasjon og kommunikasjon med medlemmer og foresatte. Weborg kommer med en løsning som kan erstatte Spond på sikt.

Vi håper at så mange som mulig blir med oss inn i et nytt, spennende år!

Hilsen Styret og Trenere i Høyenhall gymnastikkforening

Turn, dans og gym x

Trening for barn og voksne