Innmelding

For ny medlemmerTrykk her

Fyll inn persondetaljer og kursønsker. Når man er godkjent, får man brukernavn og passord og kan selv bytte parti.

Velg parti etter at alder og kjønn på deltaker er skrevet inn. Det er ikke alle partier som har plass, da bli man satt på venteliste.

For voksne er det mulighet for en gratis prøvetime. Deretter må hele kurset betales. Dette gjelder for GymX, Cardio puls og Zumba.

Eksisterende medlemmer: Trykk her. (logg inn med medlemsnummer)

Priser for 2019

Barn:

  • Turn og Tropp (rytme + akrobatikk) per barn per semester: 600 kr
  • Medlemsavgift i HGF per år: 200 kr (per barn, uavhengig av antall kurs)

Voksne:

  • GymX Cardio Puls 1 gang per uke: 700,- per semester
  • GymX Cardio Puls/Zumba 2 ganger per uke: 1050,- per semester
  • Medlemsavgift i HGF: 300 kr per år

Mer om betaling

Fakturaen blir sendt via Mysoft. Det er NGTF som sender faktura derav faktureringsgebyr på 20 kr. Husk å registrere KID ved betaling.

Vi prøver å holde kursavgiften lav og per i dag dekker den ikke lønnen til trenere. Treningsutstyr blir i hovedsak dekket av midler styret søker om (bingo, tippemidler, grasrotandel, etc.) eller loddsalg.

Medlemsavgiften dekker forsikring.

Utmelding

Avmelding av et kurs bør gjøres via Mysoft. Utmelding av HGF må skje via e-post til klubbens e-postadresse. Muntlig oppsigelse til trenere eller styret bør unngås.

Avmelding av kurs i Mysoft

Utmelding av Høyenhall gymnastikkforening sendes til:
medlem@hoyenhallgymnastikkforening.no

Trening for barn og voksne