Kontakt oss

Treningen foregår i Høyenhallen på Høyenhall skole.
Adr. Traktorveien 15
Kun Zumba på torsdager er på Manglerud skole

Kontaktpersoner:
Leder 2021: Anders Stenstad tlf: 90 20 72 44
Barnepartier: Annette Hopland

Spørsmål om treningstilbudet fra ikke-medlemmer, eller for dem som står på venteliste sendes:
info@hoyenhallgymnastikkforening.no eller bruk følgende kontaktskjema:

Eksisterende medlemmer bes bruke Spond for spørsmål om treningen.

Henvendelser til foreningen fra bedrifter, organisasjoner som NGTF, OAGTK, NIF, faktura for kjøp av varer etc. sendes:
post@hoyenhallgymnastikkforening.no

Henvendelser om innmelding/utmelding sendes:
medlem@hoyenhallgymnastikkforening.no

Henvendelser fra medlemmer om betaling og faktura sendes:
faktura@hoyenhallgymnastikkforening.no

Styret 2021

Leder: Anders Stenstad
Nestleder og treningskoordinator: Annette Hopland
Sekretær og medlemsansvarlig: Heidi Gunntveit
Kasserer: Kerstin Aarsand
Barnas representant: Jo Schumann
Voksnes representant: Irmelin Skaarer
Nettansvarlig: Svein Lekve
Varamedlem: Hilde Yhyness

Trening for barn og voksne