Medlemsavgift

Kjære medlem!

Du mottar i disse dager en e-post fordi du er medlem eller foresatt til et medlem i Høyenhall gymnastikkforening.
Hvis du / ditt barn ikke ønsker å være medlem må du sende e-post merket “utmelding” til medlem@hoyehnallgymnastikkforening. 

Den pågående pandemien forhindret den planlagte oppstarten 5. januar 2021. Nå er det er gledelig å registrere at enkelte partier har kunnet avholdt 4 treninger innendørs. Styret har derfor besluttet å starte innkrevingen av medlemskontingenten for 2021.

Medlemskontingent 2021 (undret fra 2020): 

Barn: kr 200 (til 16 år)

Voksen: kr 300 (fra og med 16 år)

Betales med Visa / Mastercard ved innlogging i medlemsregisteret Weborg. Eller ved å følge informasjon i e-post neste uke. Send e-post dersom du får tekniske problemer.  

Beløpet gjelder for hele 2021.

Hvem er betalende medlemmer?:

Barn:
– Alle deltagere på våre barnepartier i turn må være medlem i foreningen.
– Alle trenere på våre partier

Voksne:

– Alle med verv i foreningen (styret, valgkomite)
– Alle trenere på våre partier
– Alle deltagere på våre partier for voksne

Hvem skal ikke betale:

– Foresatte som er registrert i medlemsregisteret Weborg, men hverken har verv eller trener på ett av våre partier skal ha medlemskap “Foresatt” og skal ikke betale. 

– Deltagere som står på venteliste (som ikke allerede er medlemmer)

Hva vil det si å være medlem:

– Foreningen må betale avgifter per medlem til Norges Gymnastikk- og Turnforbund

– Foreningen må betale avgifter per medlem til Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets

– Foreningen må betale Treneravgift per trener. 

Disse avgiftene dekker medlemskap og forsikringer. For eksempel dersom en deltaker eller trener skader seg. 

– Foreningen mottar diverse støtteordninger per medlem. 

Støtteordningene dekker ca 50% av våre utgifter, og er en forutsetning for de lave treningsavgiftene.

Treningsavgiften:

Denne avgiften er per kurs og skal betales ved påmelding. Alle som nå deltar på barnepartiene betalte (skal ha betalt) denne da de fikk plass på kurset. 


Nye medlemmer per desember 2020:  
Deltagere som meldte seg inn i desember 2020 fikk dessverre en regning på medlemsavgiften for 2020. De det gjelder vil få refundert denne avgiften og må betale medlemsavgiften for 2021. Det er registreringen i medlemsregisteret og den automatiske tellingen av betalende medlemmer som gjør at vi må løse det på denne måten.

Unntak 2021:

Det er fortsatt ikke tillatt å arrangere gruppetreninger for voksne i Oslo. Våre voksne deltagere kan derfor vente med å betale medlemsavgiften.

Betalingutfordringer?: 

Foreningen ønsker å gi tilbud til alle barn uavhengig av familiens økonomi. Ta kontakt på e-post til medlem@hoyenhallgymnastikkforening.no dersom du trenger støtte til medlemsavgift, kursavgift eller treningstøy.

Vinter / vår 2021
Styret besluttet i januar å forlenge vintersemester mot sommerferien. Vanligvis avslutter vi semesteret før 17. mai, men styret ønsker å tilby kompensasjon for tapte treninger i januar ved å utvide semesteret frem mot skolens sommerferie. 

Sportslig hilsen 
Styret i Høyenhall gymnastikkforening