Nytt medlemssystem

Kjære medlem,

Idrettsstyret (Norges Idrettsforbund, NIF) har vedtatt å etablere et felles medlemssystem for norsk idrett innen 1. januar 2020 for å sikre eierskap, kvalitet og kontroll over egne medlemsdata. Vedtaket får konsekvenser for oss som i dag ikke bruker NIFs løsninger.

Detaljer finner her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/arkiv/idrettsstyret-har-vedtatt-a-etablere-et-felles-medlemssystem-i-norsk-idrett/

Våre medlemmer vil derfor få mail om samtykke fra NIF og dere må samtykke for å kunne stå som medlem hos oss.

Vi har ryddet opp i vår medlemsbase, men det er alltid en mulighet for at noen som er utmeldt får denne e-posten fra NIF. Vi håper selvsagt at omfanget er lite og at det ikke byr på problemer for noen.

Påmelding til høstens partier vil foregå i vårt gamle system Mysoft som før. Mer informasjon kommer.

Vi bruker allerede Spond til kommunikasjon til medlemmene og den fungerer bra. Dette vil vi fortsette med inntil videre.

Med vennlig hilsen styret.