Smittevernregler

På grunn av den vedvarende situasjonen rundt Covid-19 og koronaviruset, følger vi de samme smittevernreglene som før jul:

  • Redusert kapasitet i hallen. Maksimalt 40 påmeldte per time.
  • Desinfisering av apparater mellom hvert parti.
  • Foresatte kan ikke oppholde seg i hallen under trening. Alle må vente utenfor.

Reglene lages av Undervisningsbygg og Oslo Idrettskrets, og håndheves av Tunet IBK. Vi har ingen påvirkning på disse beslutningene, men forholder oss lojalt til det som blir bestemt.