Styret trenger sekretær og medlemmer i valgkomiteen

I februar er det valg av nytt styre i Høyenhall Gymnastikkforening. Valgkomiteen trenger kandidat til vervet som sekretær og nye medlemmer i valgkomiteen.  Hvis dette kan være noe for deg ta kontakt med Gro E. Smenes på g.e.smenes@hf.uio.no