Valgkomite

Vi trenger noen som vil sitte i valgkomiteen til Høyenhall gymnastikkforening!

Styret i Høyenhall gymnastikkforening består av personer som utfører forskjellige oppgaver. I nåværende styre er det leder, nestleder, sekretær, kasserer, barnas representant og nettansvarlig. Det er valgkomiteens oppgave å finne kandidater til organisasjonens styre.

Så vi søker etter personer som har et hjerte for turn på Høyenhall, som ønsker å bidra i nærmiljøet og motivere andre til å gjøre en innsats.

Hvis du ønsker å bidra, kontakt oss på Spond eller snakk med en i styret på første trening 3. september.